MFSA Warning - PAY SECURE ONLINE LTD (“PAYSEC”) – https://www.paysec.com/
MAY 15, 2019

The Malta Financial Services Authority (‘’MFSA’’) has become aware of an entity operating under the name of PAYSEC. The abovementioned entity had an internet presence at https://www.paysec.com/ which is no longer online. The entity purports to be operating from a Maltese Registered Company – Pay Secure Online Ltd (C-70298) having its registered address at 115B, Suite 3, Old Mint Street, Valletta.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that PAYSEC is NOT licenced NOR authorised by the MFSA to provide any investment or other financial services which are required to be licenced or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA strongly advices investors and consumers of financial services that prior to making any investment or entering into any financial services transaction, they should ascertain that the entity with whom the investment or transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or other financial services regulatory authorities as applicable.

A list of entities authorised by the MFSA is available from the MFSA website and can be viewed through the following link: https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li qeda topera bl-isem PAYSEC. Din l-entita’ kellha preżenza fuq l-internet fis-sit elettroniku https://www.paysec.com/ li m'għadhux iktar aċċessibbli. L-entita’ tgħid li qeda topera minn kumpanija registrata f’Malta – Pay Secure Online Ltd (C-70298) b l-indirizz 115B, Suite 3, Old Mint Street, Valletta.

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta li PAYSEC MHIX liċenzjata u LANQAS awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi xi servizzi ta’ investiment jew servizzi finanzjarji oħra li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tappella lill-investituri u konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex qabel ma jagħmlu kwanlunkwe investiment jew jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji jaċċertaw lilhom infushom li l-entità, li magħha qed isir l-investiment jew it-transazzjoni, hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill- Awtorità hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.com.mt/financial-services-register/.