MFSA Warning - West City Bank - Unlicensed Entity
MAY 21, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of West City Bank (“the Entity”) and which has an internet presence at https://westcityb.com/en/.

The Entity claims to be “a leading provider of banking products and services to financial advisors and mortgage brokers” and also purports to be operating in and from Malta.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that West City Bank is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ West City Bank (“l-Entità”) u li għandha preżenza fuq l-internet fuq is-sit https://westcityb.com/en/.

L-Entità tiddikjara li hija “a leading provider of banking products and services to financial advisors and mortgage brokers” u tgħid ukoll li qed topera ġewwa u minn Malta.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta, li West City Bank MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi finanzjarji li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Għalhekk il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom joqogħdu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta' qerq (scam) jew xi tip ieħor ta’ ingann finanzjarju, jew taħseb li tista' tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l- entità  u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikun hemm suspett.