MFSA Warning - Treos - Unlicensed Exchange
AUGUST 10, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of two Maltese Registered Companies operating under the names of Treos Ltd (C88614) and Treos Malta Ltd (C88395) hereinafter referred to as “Treos”, which have an internet presence at https://treos.io/ and https://www.treos.com/, however they are currently offline.

Treos claimed on its websites that it “… is a new global ecosystem based in Malta that facilitates easy transactions with decentralised money. It connects an online marketplace, a financial institution, networks for eCommerce websites, point-of-sale devices, ATMs and remittance kiosks”, and it also claimed to operate “…in accordance with the recent MFSA regulations”.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that Treos is NOT licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any services related to an exchange or any other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità) ġiet infurmata b’żewġ Kumpaniji Reġistrati Malta li joperaw taħt l-ismijiet ta’ Treos Ltd (C88614) u Treos Malta Ltd (C88395) minn hawn’ il quddiem imsejħa “Treos”, li għandhom preżenza fuq l-internet fuq https://treos.io/ u https://www.treos.com/, siti li madankollu huma attwalment offlajn.

Fuq dawn is-siti, Treos tiddikkjara li hi “…  a new global ecosystem based in Malta that facilitates easy transactions with decentralised money. It connects an online marketplace, a financial institution, networks for eCommerce websites, point-of-sale devices, ATMs and remittance kiosks”, u ddikjarat ukoll li topera “…in accordance with the recent MFSA regulations”.

L-MFSA tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li Treos MHIX kumpanija liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi ta’ skambju jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA għalhekk tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jirċievu offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.