MFSA Warning - Tower of London Worldwide – Unlicensed Entity
JULY 02, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of Tower of London Worldwide which has an internet presence at http://www.toweroflondon-worldwide.com/. The entity purports to be a financial advisor offering “wealth management and preservation advice, financial planning strategies, consultations, portfolio management and  bespoke tailored solutions, specific to each individual’s unique needs, shortfalls and portfolios."

Tower of London Worldwide also claims to be “a fully licensed and regulated financial advisory" operating in a number of jurisdictions, including Malta.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that Tower of London Worldwide is NOT licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA also makes reference to warnings that have been issued against Tower of London Worldwide by the UK Financial Conduct Authority and the Swiss Financial Market Supervisory Authority. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would therefore like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator.

Investors are advised to be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Tower of London Worldwide u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit http://www.toweroflondon-worldwide.com/. L-entità ssostni li hi konsulent finanzjarju li joffri “wealth management and preservation advice, financial planning strategies, consultations, portfolio management and bespoke tailored solutions, specific to each individual’s unique needs, shortfalls and portfolios."

Tower of London Worldwide tiddikjara wkoll li hi “a fully licensed and regulated financial advisory" li jopera f’numru ta’ ġurisdizzjonijiet, inkluż Malta.

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta li Tower of London Worldwide MHIX kumpanija liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi finanzjarji li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tagħmel referenza wkoll għat-twissijiet li nħarġu kontra Tower of London Worldwide mill-Awtorità dwar il-Kondotta Finanzjarja fir-Renju Unit u l-Awtorità Superviżjorja tas-Suq Finanzjarju Żvizzeru. Għaldaqstant il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entita` li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entita` u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.