MFSA WARNING - St Publius Malta Limited (“St Publius”) - https://www.stpublius.com/en/
JUNE 10, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) would like to warn the public of a Company operating under the name of St Publius Malta Limited (C50180), previously known as St Publius Corporate Service Limited, and its director Mr Peter Knappertsbusch. The Company has an internet presence at https://www.stpublius.com/en/ and has its registered address as Windsor Court, Flat 3, Triq Il-Kartocc, Swieqi (even though their website indicates their offices to be at 22/12, Strait Street, Valletta).

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that St Publius is NOT licenced or otherwise authorised by the MFSA to provide any type of financial services, nor is registered to act as a company service provider, activities which require authorisation, licence or registration under Maltese law.

The MFSA strongly advises investors and consumers of financial services that prior to making any investment or entering into any financial services transaction they should ascertain that the entity with whom the investment or transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another financial services regulatory authority as applicable.

A list of entities authorised by the Authority is available on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

 

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar kumpannija li qeda topera bl-isem St Publius Malta Limited (C50180), li qabel kienet magħrufa bl-isem St Publius Corporate Service Limited, u id-direttur tagħha Mr Peter Knappertsbuch. Din il-kumpannija għandha preżenza fuq l-internet fis-sit elettroniku https://www.stpublius.com/en/ u l-indirizz registrat tagħha huwa Windsor Court, Flat 3, Triq Il-Kartocc, Swieqi (avolja is-sit elettroniku jindika li l-ufficini jinsabu 22/12, Strait Street, Valletta).

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku, f’Malta u barra minn Malta, li St Publius MHIX liċenzjata u LANQAS awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi xi servizzi finanzjarji, u lanqas hija registrata biex tagixxi bhala “company service provider”, liema attivitajiet jirrikjedu awtorizzazzjoni, liċenzja jew registrazzjoni taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tappella lill-investituri u konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex qabel ma jagħmlu kwanlunkwe investiment jew jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji jaċċertaw lilhom infushom li l-entità, li magħha qed isir l-investiment jew it-transazzjoni, hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-Awtorità hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.com.mt/financial-services-register/.