MFSA Warning - Rizzo Investment - Clone
JUNE 18, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Rizzo Investment which has an internet presence at https://rizzoinvestment.com/ and at https://www.rizzoinvestmentltd.com/ however, the websites are currently offline. The websites are making use of the details of an MFSA licenced company Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd. (C 13102). Fraudsters are using the details of this genuine company in an effort to deceive the public.

The MFSA wishes to alert the public, that Rizzo Investment is NOT a Maltese registered company NOR is it licensed or otherwise authorised to provide any investment services or any other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Additionally, the Authority confirms that Rizzo Investment has NO association with the MFSA licensed company Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd. (C 13102).

The websites https://rizzoinvestment.com/ and https://www.rizzoinvestmentltd.com/ therefore appear to be a clone of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Maltese Registered Entity Clone
Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd.  Rizzo Investment
https://rizzofarrugia.com/ https://rizzoinvestment.com/

https://www.rizzoinvestmentltd.com/

Airways House, Fourth Floor,
High Street, Sliema SLM1551
Airways House, Fourth Floor,
High Street, Sliema SLM1551
MFSA Licensed to provide any Investment Service, to hold and control Clients’ Money or Customers’ Assets, and to deal for their own account or underwrite Unlicensed

Furthermore, information available to the MFSA suggests that https://rizzoinvestment.com/ and  https://www.rizzoinvestmentltd.com/ are likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera taħt l-isem ta’ Rizzo Investment li għandha preżenza fuq l-internet fis-siti https://rizzoinvestment.com/https://www.rizzoinvestmentltd.com/. Dawn il-websajts, li bħalissa huma “offline” qed jagħmlu użu mid-dettalji ta’ kumpanija reġistrata Malta, Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd. (C 13102). Id-dettalji ta’ din il-kumpanija ġenwina qed jintużaw minn frodisti sabiex iqarrqu bil-pubbliku.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku, li Rizzo Investment MHIX kumpanija rreġistrata Malta u LANQAS M’HI awtorizzata biex tipprovdi servizzi ta’ investiment jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew awtorizzati mod ieħor taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, l-Awtorità tikkonferma li Rizzo Investment m'għandha L-EBDA RABTA mal-kumpanija rreġistrata Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd. (C 13102).

Is-siti https://rizzoinvestment.com/ u https://www.rizzoinvestmentltd.com/ jidhru li huma “clones” tal- entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet ma’ din l-entità qarrieqa.

Kumpanija Registrata Malta Clone
Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd.  Rizzo Investment
https://rizzofarrugia.com/ https://rizzoinvestment.com/

https://www.rizzoinvestmentltd.com/

Airways House, Fourth Floor,
High Street, Sliema SLM1551
Airways House, Fourth Floor,
High Street, Sliema SLM1551
Liċenzjata mill-MFSA Mhux liċenzjata 

Barra minn dan, informazzjoni disponibbli għall-MFSA tissuġġerixxi li https://rizzoinvestment.com/https://www.rizzoinvestmentltd.com/ x'aktarx huma skemi ta' natura dubjuża b'riskju għoli ta' telf ta' flus. Il-pubbliku għandu għalhekk joqgħod lura milli jwettaq kwalunkwe negozju jew transazzjoni mal-entità msemmija hawn fuq.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji “clones”, jekk jogħġbok irreferi għal-“Scam Detection Guidelines” maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità’ li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entità’ u kkuntatja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.