MFSA Warning - Prime24Options (P24O LTD) – Unlicensed Entity
MAY 19, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of  Prime24Options (P24O Ltd) which has an internet presence at https://prime24options.com/index.php.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that https://prime24options.com/index.php is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any investment services or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li qed topera taħt l-isem ta’ Prime24Options (P24O Ltd)  li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://prime24options.com/index.php.

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta li Prime24Options (P24O Ltd) MHIX kumpanija rreġistrata Malta U LANQAS mhi liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi xi servizzi ta’ investimenti jew servizzi finanzjarji li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni oħra taħt il-liġijiet ta’ Malta.

L-MFSA tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jirċievu offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta’ xi scam jew taħseb li jista’ jkollok x’taqsam ma’ entita` li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita` u kkuntatja l-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.