MFSA Warning - Northway Brokers - Clone
JUNE 10, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of Northway Brokers which has an internet presence at https://www.northwaybrokersltd.com/. This website is making unauthorised use of a similar name and reference to the head office address of a Maltese registered company, Northway Broker Ltd.

Northway Broker Ltd had voluntarily surrendered its Financial Institutions Licence in July 2014. Whereas Northway Brokers purports to be “a regulated investment adviser serving institutional and private clients globally”.

The Authority would like to inform the public that Northway Brokers is NOT a Maltese registered company NOR is it authorised to provide any financial services in or from Malta. Additionally, https://www.northwaybrokersltd.com/ has NO association with Northway Broker Ltd.

The website https://www.northwaybrokersltd.com/ therefore appears to be a clone of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Registered Entity Clone
Northway Broker Ltd Northway Brokers Ltd
http://www.northwayfinancial.com/ https://www.northwaybrokersltd.com/
C 36144 N/A
2nd Floor, 2 Airways House,
High Street,
Sliema SLM 1549
2nd Floor, 2 Airways House,
High Street,
Sliema SLM 1549
Financial Institution licence in terms of the Financial Institutions Act – Licence surrendered voluntarily in July 2014  Unlicensed

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Northway Brokers u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://www.northwaybrokersltd.com/. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mhux awtorizzat ta’ isem simili u referenza għall-indirizz tal- uffiċċju ewlieni ta’ kumpanija rreġistrata Malta, Northway Broker Ltd.

Northway Broker Ltd kienet ċediet voluntarjament il-Liċenzja ta’ Istituzzjoni Finanzjarja f’Lulju 2014. Filwaqt li Northway Brokers tiddikkjara li hija “a regulated investment adviser serving institutional and private clients globally.”

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku li Northway Brokers MHIX kumpanija rreġistrata Malta u LANQAS M’HI awtorizzata biex tipprovdi servizzi finanzjarji f’Malta jew minn Malta. Barra minn dan, https://www.northwaybrokersltd.com/ m’għandha L-EBDA RABTA ma’ Northway Broker Ltd.

Is-sit elettroniku https://www.northwaybrokersltd.com/ jidher li hu clone ta’ sit elettroniku ta’ entità leġittima u għaldaqstant il-pubbliku m’għandhux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet mal-entità qarrieqa.

Entità Reġistrata Clone
Northway Broker Ltd Northway Brokers Ltd
http://www.northwayfinancial.com/ https://www.northwaybrokersltd.com/
C 36144 N/A
2nd Floor, 2 Airways House,
High Street,
Sliema SLM 1549
2nd Floor, 2 Airways House,
High Street,
Sliema SLM 1549
Liċenzja ta’ Istituzzjoni Finanzjarja skont it-termini tal-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji – Liċenzja ċeduta volontarjament f’Lulju 2014 Mhux Liċenzjata

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu fl-ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ikunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji clone , jekk jogħġbok ara l-iScam Detection Guidelines maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entita’ li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.