MFSA Warning - Maxxoin Investment (Europe) Ltd – Unlicensed Entity
OCTOBER 08, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Maxxoin Investment (Europe) Ltd (“Maxxion”) which has an internet presence at https://www.maxxoin.com/. Although this entity purports to operate from an address in Malta, the MFSA believes that this is not the case. The Entity claims that “Maxxoin is a platform where investors are offered an opportunity to gain up 108% ROI when they invest with crypto currencies while the company mines bitcoin using the sophisticated software. We offer deposits and withdrawals via cryptocurrencies, overcoming the biggest hurdle letting investors instantly transact funds. By using cyrptocurrencies instead of fiat, we provide investors instant deposits, lightning fast execution, variety of investment plans and best client support”.

Maxxion is falsely claiming to hold a Category 3 Investment Services licence issued by the MFSA. The Entity is using a falsely drawn MFSA licence document:

 

 

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that Maxxion is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any investment services, VFA services  or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA suggests that Maxxion is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Maxxoin Investment (Europe) Ltd (“Maxxion”) u li għandha preżenza fuq l-internet fuq is-sit https://www.maxxoin.com/. Għalkemm din l-entità ssostni li topera minn indirizz f’Malta, l-MFSA temmen li dan mhuwiex il każ.  L-entità tiddikjara li “Maxxoin is a platform where investors are offered an opportunity to gain up 108% ROI when they invest with crypto currencies while the company mines bitcoin using the sophisticated software. We offer deposits and withdrawals via cryptocurrencies, overcoming the biggest hurdle letting investors instantly transact funds. By using cyrptocurrencies instead of fiat, we provide investors instant deposits, lightning fast execution, variety of investment plans and best client support”.

Maxxion qed jiddikjara b’mod falz li għandu liċenzja tas-Servizzi ta’ Investiment tal-Kategorija 3 maħruġa mill-MFSA. L-Entità qed tuża dokument tal-liċenzja maħruġa mill-MFSA mfassal b'mod falz:

L-MFSA tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li Maxxion MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi ta’ investiment, servizzi VFA jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija.  Barra minn hekk, informazzjoni disponibbli għall-MFSA, tindika li Maxxion hi x'aktarx skema ta' natura dubjuża b'riskju kbir ta' telf ta' flus. Għalhekk il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk int vittma ta' qerq (scam) jew taħseb li tista' tkun qed titratta ma’ entità mhux awtorizzata, jew xi tip ieħor ta’ ingann finanzjarju, l-ewwel nett waqqaf kull transazzjoni mal-kumpanija u kkuntattja lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikun hemm suspett.