MFSA Warning - Maxellant Investment (Europe) Ltd - Unlicensed Entity
JANUARY 26, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Maxellant Investment (Europe) Ltd (“Maxellant”) which had an internet presence at https://maxellant.com/. The website is offline at the time of this publication. Although this entity purports to operate from an address in Malta, the MFSA believes that this is not the case. The Entity claims that “Maxellant is a multi-national financial broker … We put our investors first as their success means our growth and expansion. Over the years, we've been investing in various markets including Forex, NFP & the Synthetic indices Market.

Maxellant is falsely claiming to hold a Category 3 Investment Services Licence issued by the MFSA. The Entity is using a falsely drawn MFSA licence document:

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that Maxellant is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any investment services or other financial services which are required to be licenced or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA suggests that Maxellant is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Maxellant Investment (Europe) Ltd (“Maxellant”) u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://maxellant.com/. Madankollu dan is-sit bħalissa huwa offline. Għalkemm din l-entità ssostni li topera minn indirizz f’Malta, l-MFSA temmen li dan mhuwiex il każ. L-Entità tiddikjara li “Maxellant is a multi-national financial broker … We put our investors first as their success means our growth and expansion. Over the years, we've been investing in various markets including Forex, NFP & the Synthetic indices Market.”

Maxellant qed tiddikjara b’mod falz li għandha liċenzja ta ’Servizzi ta’ Investiment tal-Kategorija 3 maħruġa mill-MFSA. L-Entità qed tuża dokument tal-liċenzja maħruga mill-MFSA mfassal b'mod falz:

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li Maxellant MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi ta’ investiment jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, informazzjoni disponibbli għall-MFSA, tindika li Maxellant hi x'aktarx skema ta' natura dubjuża b'riskju kbir ta' telf ta' flus. Għalhekk il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register.

Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entità u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.