MFSA Warning - Konano Wealth Ltd - Unlicensed Entity
JULY 07, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of Konano Wealth Ltd which has an internet presence at https://www.konano.com. The entity claims to be a regulated “Category 3 Investment Service Provider”.

Its website is making unauthorised use and reference to the registered address and other company details of a Maltese licensed company.

The MFSA wishes to alert the public, that Konano Wealth Ltd is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any investment services or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Accordingly, the MFSA warns the public against entering into any transactions or otherwise dealing with the above-mentioned company on any matters falling within the parameters of the Investment Services Act, Chapter 370 of the Laws of Malta.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Konano Wealth Ltd u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://www.konano.com. L-entità ssostni li hija rregolata u awtorizzata bħala “a Category 3 Investment Service Provider”.

Dan is-sit qed jagħmel użu mhux awtorizzat u referenza għall-indirizz reġistrat u dettalji oħra ta’ kumpanija li hi liċenzjata Malta.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta, li Konano Wealth Ltd MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi ta' investiment jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Għaldaqstant l-MFSA tixtieq twissi lill-pubbliku kontra li tidħol fi kwalunkwe tranżazzjoni jew tittratta mod ieħor mal-kumpanija msemmija hawn fuq dwar kwalunkwe materjal li taqa' taħt il-parametri tal-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment, Kapitolu 370 tal-Liġijiet ta 'Malta.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċertI li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom ukoll joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk int vittma ta' qerq (scam) jew taħseb li tista' tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata, jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l- l-entità u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.