MFSA Warning - https://securetrading-services.com/ - CLONE
MARCH 14, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity which is known to have an internet presence at https://securetrading-services.com/ which is falsely claiming to be associated with a licenced and authorised entity. Fraudsters are using the details of the genuine entity in an effort to deceive the public in Malta and abroad.

The Authority would like to inform the public that https://securetrading-services.com/ claims to have a presence in France, Luxembourg and the United Kingdom, with its Head Office address being located at  5 Avenue Kleber, 75016 Paris, France. These representations are believed to be false.

The MFSA can confirm that https://securetrading-services.com/ has no association with the authorised and licenced company Secure Trading Financial Services Limited, which is a Malta based company having its  registered office address at Ewropa Business Centre, level 2, Triq Dun Karm, Birkirkara with a company registration number of  C56013.

The MFSA confirms that https://securetrading-services.com/  is a ‘clone’ of a legitimate entity and that the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator.

A list of entities licensed by the MFSA is available from the MFSA and can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.mt/pages/licenceholders.aspx.

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit elettroniku https://securetrading-services.com u li b’mod qarrieqi qeda tgħid li hi assoċjata ma’ entita’ regolata u liċenzjata. Individwi frodaturi qiegħdin jużaw id-dettalji ta’ entita’ ġenwina biex iqarrqu bil-pubbliku f’Malta u barra minn Malta.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku li https://securetrading-services.com issostni li għandha preżenza ġewwa Franza, il-Lussemburgu u r-Renju Unit, bl-Uffiċċju Ewlieni tagħha jinsab fl-indirizz 5 Avenue Kleber, 75016 Pariġi, Franza. Dawn ir-rappreżentazzjonijiet huma maħsuba li huma foloz.

L-MFSA tikkonferma li https://securetrading-services.com mhix assoċjata mal-kumpanija liċenzjata u awtoriżżata Secure Trading Financial Services Limited, li hija kumpanija bbażata f’Malta u li għandha l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat ġewwa Ewropa Business Centre, level 2, Triq Dun Karm, Birkirkara u li għandha numru ta’ reġistrazzjoni tal-kumpanija C56013.

L-MFSA tikkonferma li https://securetrading-services.com hija klonu ta’ entita’ leġittima u għaldaqstant, il-pubbliku m’għandhux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet mal-entità qarrieqa.

L-MFSA tappella lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex qabel ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed isir it-transazzjoni hija awtoriżżata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli mingħand l-MFSA u tista’ tiġi aċċessata minn fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.