MFSA Warning - Cardinal Holdings Limited – Clone
DECEMBER 15, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of Cardinal Holdings Limited which has an internet presence at https://cardinalholdingsltd.com/. This website is using the details of a Maltese Registered Company, Cardinal Holdings Limited (C 31675), which does not offer financial services. Fraudsters are using the details of this genuine company in an effort to deceive the public.

The Authority would like to inform the public that https://cardinalholdingsltd.com/ is NOT a Maltese registered company NOR is it authorised to provide any financial services in or from Malta. Additionally, https://cardinalholdingsltd.com/ has NO association with Cardinal Holdings Limited (C 31675).

The website https://cardinalholdingsltd.com/ therefore appears to be a clone of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Maltese Registered Company Clone
Cardinal Holdings Limited Cardinal Holdings Limited
N/A https://cardinalholdingsltd.com/
C 31675 N/A
122, Msida Valley Road, Birkirkara, Malta 122, Msida Valley Road, Birkirkara, Malta
Maltese registered company operating as holding company. Does not provide financial services. Not registered in Malta.
Not licensed to provide financial services.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera taħt l-isem ta’ Cardinal Holdings Limited li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://cardinalholdingsltd.com/. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mid-dettalji ta’ kumpanija reġistrata Malta, Cardinal Holdings Limited (C 31675), li hija kumpanija li ma toffrix servizzi finanzjarji. Id-dettalji ta’ din il-kumpanija ġenwina qed jintużaw minn frodisti sabiex iqarrqu bil-pubbliku.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku, li https://cardinalholdingsltd.com/ MHIX kumpanija rreġistrata Malta u LANQAS M’HI awtorizzata biex tipprovdi servizzi ġewwa jew minn Malta. Barra minn hekk, https://cardinalholdingsltd.com/ m'għandha L-EBDA RABTA mal-kumpanija rreġistrata Cardinal Holdings Limited (C 31675).

Is-sit elettroniku https://cardinalholdingsltd.com/ jidher li hu clone tal- entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet ma’ din l-entità qarrieqa.

Kumpanija Reġistrata Malta Clone
Cardinal Holdings Limited Cardinal Holdings Limited
N/A https://cardinalholdingsltd.com/
C 31675 N/A
122, Msida Valley Road, Birkirkara, Malta 122, Msida Valley Road, Birkirkara, Malta
Kumpanija reġistrata Malta li qed topera bħala holding company.
Mhux liċenzjata biex tipprovdi servizzi finanzjarji.
Mhux reġistrata Malta.
Mhux liċenzjata biex tipprovdi servizzi finanzjarji.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji clone, jekk jogħġbok irreferi għal-iScam Detection Guidelines maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entita’ li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntatja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.