MFSA Warning - BTSave – Unlicensed Exchange
MAY 06, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of BTSave.  The entity presents itself as a Forex Broker providing a platform for trading in major commodities, stocks, indices and cryptocurrencies.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that BTSave is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide the service of an exchange or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. The MFSA would also like to make reference to the warning that has been issued against BTSave by the UK Financial Conduct Authority for providing financial services or products in the UK without the required authorisation. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA reminds consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors are advised to be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ BTSave.  L-entità tippreżenta lilha nnifisha bħala Forex Broker bi pjattaforma ta’ kummerċ li toffri komoditajiet ewlenin, stokkijiet, indiċijiet u cryptocurrencies.

L-MFSA tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li BTSave MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizz ta’ skambju jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. L-MFSA tixtieq tagħmel referenza wkoll għat-twissija li nħarġet mill-Awtorità dwar il-Kondotta Finanzjarja fir-Renju Unit kontra BTSave, hekk kif din ipprovdiet servizzi jew prodotti finanzjarji fir-Renju Unit mingħajr l-awtorizzazzjoni meħtieġa. Għaldaqstant il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

 Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.