MFSA Warning - Bitcoin Revolution
AUGUST 29, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware that the entity Bitcoin Revolution, in relation to which the MFSA has already issued a public warning on 25 January 2019, has resurfaced. This entity has changed its internet presence to https://zozo-framework.com/Bitcoin-revolution/?transaction_id=102cf343245f80de4183e201e1370c&affiliate_id=1068&param1.

Bitcoin Revolution promotes itself by means of adverts and pages on various social media platforms linking the website to local personalities without their consent. Moreover, the website falsely reports profits made by these individuals.

Bitcoin Revolution is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any investment or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

Furthermore, information available to the MFSA suggests that Bitcoin Revolution is likely to be an international “get-rich-quick” cryptocurrency scam. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the entity operating under the name of Bitcoin Revolution.

The MFSA strongly advises investors and consumers of financial services that prior to making any investment or entering into any financial services transaction they should make sure that the entity with whom the investment or transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another financial services regulatory authority as applicable.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.mt/pages/licenceholders.aspx.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) saret taf li l-entità Bitcoin Revolution, li dwarha l-MFSA kienet diġà ppubblikat twissija pubblika fil-25 ta’ Jannar 2019, reġgħet tfaċċat. Din l-entità biddlet il-preżenza tagħha fuq l-Internet għal fuq https://zozo-framework.com/Bitcoin-revolution/?transaction_id=102cf343245f80de4183e201e1370c&affiliate_id=1068&param1.

Bitcoin Revolution tippromwovi lilha nfisha permezz ta’ reklami u paġni fuq il-medja soċjali billi tagħqqad is-sit elettroniku tagħha ma diversi personalitajiet lokali mingħajr il-kunsens tagħhom. Iktar minn hekk, dan is-sit elettroniku qiegħed jagħmel rapporti foloz ta’ profitti magħmula min dawn l-individwi.

Bitcoin Revolution MHIX kumpanija reġistrata Malta u MHIX liċenzjata jew awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi xi servizzi ta’ investiment jew servizzi finanzjarji oħra li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni oħra taħt il liġi Maltija.

Aktar minn hekk, informazzjoni disponibbli għand l-MFSA tindika li Bitcoin Revolution aktarx li hi skema qarrieqa (scam) ta’ ‘cryptocurrency’ internazzjonali li tħajjar individwi biex “isiru sinjuri malajr”. Għaldaqstant, konsumaturi tas-servizzi finanzjarji m’għandhomx jidħlu f’negozju jew tranżazzjonijiet mal-entità li topera taħt l-isem Bitcoin Revolution.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.mt/pages/licenceholders.aspx.

Jekk inti vittma ta’ xi frodi jew taħseb li jista’ jkollok  x’taqsam ma’ entita’ li mihiex awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita’ u ikkuntatja l-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.