MFSA Warning - Bepf-Investment - Clone
OCTOBER 28, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of Bepf- Investment which has an internet presence at http://www.bepf-investment.com. This website is using the details of an MFSA licensed company Ferratum Bank plc. Fraudsters are using the details and website contents of this genuine company in an effort to deceive the public.

The Authority would like to inform the public that http://www.bepf-investment.com is NOT a Maltese registered company NOR is it authorised to provide any financial services in or from Malta. Additionally, http://www.bepf-investment.com has NO association with Ferratum Bank plc.

The website http://www.bepf-investment.com therefore appears to be a clone of the website of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Maltese Registered Entity Clone
Ferratum Bank Bepf-Investments
https://www.ferratumbank.com http://www.bepf-investment.com
C 56251 C 56251
ST Business Centre 120, The Strand, Gzira GZR 1027 Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14, High Street,
Sliema SLM 1551, Malta
MFSA Licence Unlicensed

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità bl-isem ta’ Bepf- Investment li għandha preżenza fuq l-Internet fuq http://www.bepf-investment.com. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mid-dettalji ta’ kumpanija liċenzjata mill-MFSA Ferratum Bank plc. Individwi frodaturi qiegħdin jużaw id-dettalji u l-kontenut tal-websajt ta’ din il-kumpanija ġenwina biex iqarrqu bil-pubbliku.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku li http://www.bepf-investment.com MHIX kumpanija reġistrata Malta U LANQAS m’hi awtorizzata biex tipprovdi servizzi finanzjarji f’Malta jew minn Malta. Aktar minn hekk, http://www.bepf-investment.com  m’għandha EBDA RABTA ma’ Ferratum Bank plc.

Is-sit elettroniku http://www.bepf-investment.com jidher li hu clone ta’ sit elettroniku ta’ entità leġittima u l-pubbliku m’għandhux jidħol f’negozju jew transazzjonijiet mal-entità qarrieqa.

Entità Reġistrata Clone
Ferratum Bank Bepf-Investments
https://www.ferratumbank.com http://www.bepf-investment.com
C 56251 C 56251
ST Business Centre 120, The Strand, Gzira GZR 1027 Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14, High Street,
Sliema SLM 1551, Malta
Liċenzja MFSA Mhux liċenzjata

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu fl-ebda tranżazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ikunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-tranżazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

 Għal aktar informazzjoni dwar clone companies, jekk jogħġbok ara l-iScam Detection Guidelines maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi cryptocurrency scam jew kull tip ta’ scam finanzjarja oħra, jew taħseb li jista’ jkollok  x’taqsam ma’ entita’ li mihiex awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju, l-ewwel ħaġa waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita’ u ikkuntatja l-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.