MFSA Warning - Assistenza Finanzjarja
AUGUST 01, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity which has a presence on social media at https://m.facebook.com/assistenzafinanzjarja . This entity purports to “provide financial and investment services for short and long term projects”. It does not have a physical address, however provides contact details in the above-mentioned link.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that Assistenza Finanzjarja is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial, investment or any other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA suggests that Assistenza Finanzjarja is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.mt/pages/licenceholders.aspx.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li għandha preżenza fuq is-sit socjali https://m.facebook.com/assistenzafinanzjarja/. Din l-entità qegħda tgħid li tipprovdi servizzi finanzjarji u servizzi ta’ investiment għal-proġetti għal żmien qasir jew fit-tul. Din l-entità m’għandix indirizz fiżiku, madankollu għandha indirizz elettroniku u numru tat-telefown fuq sit socjali.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta, li Assistenza Finanzjarja MHIX kumpanija reġistrata ġewwa Malta u LANQAS liċenzjata jew awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi xi servizzi ta’ investiment jew servizzi finanzjarji oħra li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni taħt il-liġi Maltija. Aktar minn hekk, informazzjoni disponibbli għand l-MFSA tindika li Assistenza Finanzjarja aktarx li hi skema ta’ natura dubjuża b’riskju għoli ta’ telf ta’ flus. Il-pubbliku għalhekk għandu joqgħod lura milli jwettaq kwalunkwe negozju jew transazzjoni mal-entità imsemmija hawn fuq.

L-MFSA tappella lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.mt/pages/licenceholders.aspx.