MFSA Warning - Alpha Global Limited - Clone
AUGUST 27, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of Alpha Global Limited which has an internet presence at https://alphaglobal-limited.com/index.php. This website is using the details of a Maltese Company Alpha Global Limited C58540. Fraudsters are using the details and website contents of this genuine company in an effort to deceive the public.

The Authority would like to inform the public that https://alphaglobal-limited.com/index.php is NOT a Maltese registered company NOR is it authorised to provide any financial services in or from Malta. Additionally, https://alphaglobal-limited.com/index.php has NO association with Alpha Global Limited C58540.

The website https://alphaglobal-limited.com/index.php therefore appears to be a clone of the website of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Registered Entity Clone
Alpha Global Limited C58540 Alpha Global Limited
 N/A https://alphaglobal-limited.com/index.php
C58540 N/A
Dragonara Business Centre 5th Floor Dragonara 3141

Malta

 

 

 

Dragonara Business Centre 5th Floor Dragonara 3141

Malta

 

Maltese registered company. Does not provide financial services. Not registered in Malta.
Not licensed to provide financial services.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Alpha Global Limited u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://alphaglobal-limited.com/index.php. Din il-websajt qed tagħmel użu mid-dettalji ta’ kumpanija Maltija Company Alpha Global Limited C58540. Id-dettalji ta’ din il-kumpanija ġenwina qed jintużaw minn frodisti sabiex iqarrqu bil-pubbliku.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku, li https://alphaglobal-limited.com/index.php MHIX kumpanija rreġistrata Malta u LANQAS M’HI awtorizzata biex tipprovdi servizzi finanzjarji  f’Malta jew minn Malta. Barra minn hekk https://alphaglobal-limited.com/index.php m'għandha L-EBDA RABTA ma’ Alpha Global Limited C58540.

Is-sit elettroniku https://alphaglobal-limited.com/index.php jidher li hu clone ta’ sit elettroniku ta’ entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandhux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet ma’ din l-entità qarrieqa.

Entità Reġistrata Clone
Alpha Global Limited C58540 Alpha Global Limited
N/A https://alphaglobal-limited.com/index.php
C58540 N/A
Dragonara Business Centre 5th Floor Dragonara 3141

Malta

 

 

Dragonara Business Centre 5th Floor Dragonara 3141

Malta

Kumpanija reġistrata Malta. Mhux liċenzjata biex tipprovdi servizzi finanzjari. Mhux reġistrata Malta.

Mhux liċenzjata biex tipprovdi servizzi finanzjari.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji “clones”, jekk jogħġbok irreferi għal-“Scam Detection Guidelines” maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità’ li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entità u kkuntatja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.