MFSA Warning - ACATIS INVESTMENT CLONES
MAY 21, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity which had an internet presence at www.acatrades.com and https://acatrade.de/. These websites were falsely claiming to be associated with a licenced and authorised entity from a different jurisdiction. Fraudsters are using the details of this genuine company in an effort to deceive the public.

The Authority would like to inform the public that www.acatrades.com and https://acatrade.de/ claimed to have a presence in Malta, which does not seem to be the case. The MFSA can confirm that www.acatrades.com and https://acatrade.de/ have NO association with the authorised and licenced company Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH regulated by BaFin, having its registered office address at Main Building, Taunusanlage 18 Frankfurt am Main, Germany.

The MFSA confirms that www.acatrades.com and https://acatrade.de/ are clones of a legitimate entity and that the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.mt/pages/licenceholders.aspx.

 

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li kellha preżenza fuq l-internet fis-siti elettroniki www.acatrades.com u https://acatrade.de/. Dawn is-siti elettroniki b’mod qarrieqi qed jgħidu li huma assoċjati ma entita’ regolata u liċenzjata minn jurisdizzjoni oħra. Individwi frodaturi qiegħdin jużaw id-dettalji ta’ entita’ ġenwina biex iqarrqu bil-pubbliku f’Malta u barra minn Malta.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku li www.acatrades.com u https://acatrade.de/ issostnu li għandhom preżenza ġewwa Malta iżda l-MFSA taħseb li din ir-rappreżentazzjoni hija falza. L-MFSA tikkonferma li www.acatrades.com u https://acatrade.de/ MHUMIEX assoċjati mal-kumpanija liċenzjata u awtoriżżata Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH li hija regolata minn BaFin, li għandha l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat ġewwa Main Building, Taunusanlage 18 Frankfurt am Main, Germany.

L-MFSA tikkonferma li www.acatrades.com u https://acatrade.de/ huma clones” ta’ entita’ leġittima u għaldaqstant, il-pubbliku m’għandhux jidħol f’negozju jew transazzjonijiet mal-entità qarrieqa.

L-MFSA tappella lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex qabel ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed isir it-transazzjoni hija awtoriżżata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Investituri għandhom jaġixxu b’kawtela massima meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permeżż tal-medja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.