MFSA Notice - Special CFD / New Golden Trade Ltd - Unlicensed Entity
MARCH 02, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the names of SpecialCFD and New Golden Trade Ltd which has an internet presence at https://specialcfd.com.  On such website it is stated that the entity is ‘’ fully licensed and regulated, our trading expertise encompasses currencies, precious metals, commodities, CFDs and Futures.”

The Authority would like to inform the public in Malta and abroad, that SpecialCFD / New Golden Trade Ltd is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any forex trading services, VFA related services or any other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator.

Financial regulations oblige licensed businesses to comply with strict legal requirements in the interest of investors and the integrity of the markets. The activities of unlicensed entities are unregulated making transactions with such entities risky for investors.

A list of MFSA licensed entities is available and can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-ismijiet ta’ SpecialCFD u New Golden Trade Ltd (“l-Entità”) u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://specialcfd.com. Fuq is-sit elettroniku tagħha, l-entità tiddikjara li hija ‘’ fully licensed and regulated, our trading expertise encompasses currencies, precious metals, commodities, CFDs and Futures.”

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li SpecialCFD / New Golden Trade Ltd MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi ta' forex trading, servizzi ta’ VFA, jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba.

Ir-regolamenti finanzjarji jobbligaw entitajiet liċenzjati biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti legali stretti fl-interess tal-investituri u l-integrità tas-suq. L-attivitajiet ta’ entitajiet mhux liċenzjati mhumiex regolati, u għalhekk kwalunkwe transazzjoni ma’ dawn l-entitajiet hija riskjuża għall-investituri.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.