MFSA Notice - OXAIG Limited – Unlicensed Entity
SEPTEMBER 27, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of OXAIG Limited which has an internet presence at https://oxaig.com/. From information available to the MFSA, OXAIG Limited claims to be a regulated limited-liability company.

The Authority would like to inform the public that OXAIG Limited is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any forex, cryptocurrency, or investment services or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Financial regulations oblige licensed businesses to comply with strict legal requirements in the interest of investors and the markets. The activities of unlicensed entities are unregulated making transactions with such entities risky for consumers.

A list of MFSA licensed entities is available and can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ OXAIG Limited u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://oxaig.com/. Minn informazzjoni disponibbli għall-MFSA, OXAIG Limited tiddikjara li hija kumpanija regolata b'responsabbiltà limitata.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta, li OXAIG Limited MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi ta' forex trading, crypto currency, servizzi ta' investiment jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċertI li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Ir-regolamenti finanzjarji jobbligaw lin-negozji liċenzjati biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti legali stretti fl-interess tal-investituri u s-swieq. L-attivitajiet ta' entitajiet mhux liċenzjati m’humiex regolati, u għaldaqstant transazzjonijiet ma' tali entitajiet huma riskjużi għall-konsumaturi.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.