MFSA Notice - AHB Consulting
OCTOBER 10, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity by the name of AHB Consulting which has an internet presence at http://www2.ahbconsultancy.com/ and claims to have a physical presence at Lyons Range, Bisazza Street, Sliema, Malta. The entity purports to provide, amongst others, company formation services, and asset protections (Trusts and Foundations) in Malta.

The MFSA wishes to inform the public, in Malta and abroad, that AHB Consulting is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any corporate services or any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA would like to remind consumers of financial and/or corporate services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità bl-isem ta’ AHB Consulting, u li  għandha preżenza fuq l-Internet fis-sit http://www2.ahbconsultancy.com/ u ssostni li għandha preżenza fiżika f’Lyons Range, Triq Bisazza, Sliema, Malta. L-entità ssostni li tipprovdi, fost l-oħrajn, servizzi ta’ formazzjoni ta’ kumpaniji u protezzjoni ta’ assi (trusts u fondazzjonijiet) f’Malta.

L-MFSA tixtieq tinforma lill-pubbliku, f’Malta u barra, li AHB Consulting MHIX kumpanija reġistrata Malta u LANQAS m’hi liċenzjata jew awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi servizzi lill-kumpaniji jew servizzi finanzjarji oħra li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji u/jew tal-kumpaniji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji sakemm ma jkunux ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hix awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-investituri għandhom ikunu aktar kawti meta jkunu offruti servizzi finanzjarji permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni mhux konvenzjonali bħal telefonati jew bil-mezzi soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill- Awtorità hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.