MFSA Warning - GWM Group Holdings - Clone
OCTOBER 17, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of GWM Group Holdings which has an internet presence at https://gwmholdings.com. This website is using the details of an MFSA licenced company GWM Asset Management Limited. Fraudsters are using the details and website contents of this genuine company in an effort to deceive the public.

The Authority would like to inform the public that https://gwmholdings.com is NOT a Maltese registered company NOR is it authorised to provide any financial services in or from Malta. Additionally https://gwmholdings.com has NO association with GWM Asset Management Limited.

The website https://gwmholdings.com therefore appears to be a clone of the website of the legitimate entity and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Registered Entity Clone
GWM Asset Management Limited GWM Group Holdings
http://gwmholding.com https://gwmholdings.com
C 44654 N/A
Suite 5, Level 5,Portomaso Complex,

Portomaso St. Julian’s - PTM 01

UG45 Victoria Square, Victoria square Belfast,

BT14QG

 

MFSA Category 2 – Investment Services Licence Holder

 

Unlicensed

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità bl-isem ta’ GWM Group Holdings li għandha preżenza fuq l-internet fuq https://gwmholdings.com. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mid-dettalji ta’ kumpanija liċenzjata mill-MFSA GWM Asset Management Limited. Individwi frodisti qegħdin jużaw id-dettalji ta’ entita’ ġenwina biex iqarrqu bil-pubbliku.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku li https://gwmholdings.com MHIX kumpanija reġistrata Malta U LANQAS m’hi awtorizzata biex tipprovdi servizzi finanzjarji f’Malta jew minn Malta. Aktar minn hekk, https://gwmholdings.com m’għandha EBDA RABTA ma’ GWM Asset Management Limited.

Għaldaqstant, is-sit elettroniku https://gwmholdings.com jidher li hu clone ta’ sit elettroniku ta’ entità leġittima u l-pubbliku m’għandhux jidħol f’negozju jew transazzjonijiet mal-entità qarrieqa.

Entità Reġistrata Clone
GWM Asset Management Limited GWM Group Holdings
http://gwmholding.com https://gwmholdings.com
C 44654 N/A
Suite 5, Level 5,Portomaso Complex,

Portomaso St. Julian’s - PTM 01

UG45 Victoria Square, Victoria square Belfast,

BT14QG

MFSA Category 2 – Investment Services Licence Holder Mhux liċenzjata

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu fl-ebda tranżazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ikunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-tranżazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar clone companies, jekk jogħġbok ara l-iScam Detection Guidelines maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi cryptocurrency scam jew kull tip ta’ scam finanzjarja oħra, jew taħseb li jista’ jkollok  x’taqsam ma’ entità li mihiex awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entità u ikkuntattja l-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.