MFSA Warning - AlphaEX – Unauthorised exchange
JANUARY 17, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of AlphaEx which has an internet presence at https://www.alphaex.net/.

The entity is claiming to be “A secure & dependable trading platform, AlphaEx is created for competent investors, businesses, and everyone, who wants to purchase or sell XDC, Ether and Bitcoin worldwide…” Additionally, the entity claims that it is “Registered & Gained Transitoy Licence under MFSA. (sic)”  

The Authority would like to inform the public that AlphaEx is NOT a Maltese registered company NOR is it authorised to provide any financial services in or from Malta. Additionally, the entity is not licensed nor registered under the Virtual Financial Assets Act (“VFA Act”).

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transactions unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any type of financial scam, first of all, stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità bl-isem ta’ AlphaEx li għandha preżenza fuq l-Internet fuq is-sit https://www.alphaex.net/.

L-entità qed issostni li hi “A secure & dependable trading platform, AlphaEx is created for competent investors, businesses, and everyone, who wants to purchase or sell XDC, Ether and Bitcoin worldwide…” Aktar minn hekk, l-entità qed issostni li hi “Registered & Gained Transitoy Licence under MFSA.” (sic).  

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku li AlphaEx MHIX kumpanija reġistrata Malta u LANQAS m’hi awtorizzata biex tipprovdi ebda tip ta’ servizzi finanzjarji minn u jew f’Malta. Aktar minn hekk, l-entità mhix liċenzjata jew reġistrata taħt l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali (“VFA Act”).

L-MFSA tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta’ xi scam marbuta jew taħseb li jista’ jkollok  x’taqsam ma’ entità li mhiex awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entità u kkuntattja l-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.