MFSA Warning - TRU Investment
SEPTEMBER 04, 2019

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity which has an internet presence at http://tru-investment.com. This website is falsely claiming to be associated with a Maltese registered company. Fraudsters are using the details of this genuine company in an effort to deceive the public.

The Authority would like to inform the public that http://tru-investment.com claims to have a presence in Malta, which does not seem to be the case. The MFSA can confirm that http://tru-investment.com has NO association with TRU Investment Limited (C54720), a Maltese registered company having its registered address at 52/1, Tigne Seafront, Tas-Sliema, Malta.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li għandha preżenza fuq l-Internet fis-sit http://tru-investment.com. Dan is-sit qed jgħid, b’mod qarrieqi, li assoċjat ma’ kumpanija reġistrata Malta. B’mod qarrieqi, il-persuni wara dan is-sit qed jużaw dettalji ta’ din il-kumpanija ġenwina biex iqarrqu bil-pubbliku.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku li  http://tru-investment.com qed issostni li għandha preżenza f’Malta,u  li ma jidhirx li hu l-każ. L-MFSA tista’ tikkonferma li  http://tru-investment.com m’għandha EBDA ASSOĊJAZZONI MA’ TRU Investment Limited (C54720), kumpanija reġistrata Malta, bl-indirizz reġistrat 52/1, Tigne Seafront, Tas-Sliema, Malta.

L-MFSA tappella lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

Jekk inti vittma ta’ xi frodi jew taħseb li jista’ jkollok  x’taqsam ma’ entita’ li mihiex awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntatja l-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.