MFSA Warning - ProuFx – Unlicensed Exchange
APRIL 21, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of ProuFx which has an internet presence at https://proufx.com/. The entity presents itself as an online Forex Broker with a web-based trading platform where traders can have access to global financial markets and can chose from over 250 trading instruments including currency pairs, stocks and indices, with a leverage of up to 1:500.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that ProuFx is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide the service of an exchange or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Also, the MFSA would like to make reference to the warnings that have been issued against ProuFx and other affiliated companies by the Spanish Financial Regulatory Authority. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would therefore like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator.

Investors are advised to be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ ProuFx u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://proufx.com/. L-entità tippreżenta lilha nnifisha bħala Forex Broker online bi pjattaforma ta’ kummerċ fuq l-internet, fejn kummerċjanti jista’ jkollhom aċċess għal swieq finanzjarji globali u jistgħu jagħżlu fost aktar minn 250 strument ta’ kummerċ li jinkludu currency pairs, stokkijiet u indiċijiet, b’effett li jasal sa 1:500.

L-MFSA tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li ProuFx MHIX  kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizz ta’ skambju jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn dan, l-MFSA tixtieq tagħmel referenza għat-twissijiet li nħarġu kontra ProuFx u kumpaniji affiljati oħra, mill-Awtorità Regolatorja għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Spanja. Għaldaqstant il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba.

L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.