MFSA Warning - KONTOFX - https://www.kontofx.com
MAY 09, 2019

The Malta Financial Services Authority (‘’MFSA’’) has become aware of an entity operating under the name of KONTOFX. The above mentioned entity has an internet presence at https://www.kontofx.com and claims to be a forex trading broker providing a Web Trader platform. The entity purports to be operating from Northside Business Centres, 2nd and 4th floor, BC91 Office building, Budapest 1139, Hungary.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that KONTOFX is NOT licenced NOR authorised by the MFSA to provide any investment or other financial services which are required to be licenced or otherwise authorised under Maltese law.

Furthermore, information available to the MFSA suggests that https://www.kontofx.com is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of losing money.

The MFSA strongly advices investors and consumers of financial services that prior to making any investment or entering into any financial services transaction, they should ascertain that the entity with whom the investment or transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or other financial services regulatory authorities as applicable.

A list of entities authorised by the MFSA is available from the MFSA and can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li qeda topera bl-isem KONTOFX. Din l-entita’ għandha preżenza fuq l-internet fis-sit elettroniku https://www.kontofx.com u qeda tgħid li tipprovdi servizz ta “forex trading broker” kif ukoll “Web Trader platform”. L-entita’ tgħid li qeda topera minn Northside Business Centres, 2nd and 4th floor, BC91 Office building, Budapest 1139, l-Ungerija.

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta li KONTOFX MHIX liċenzjata u LANQAS awtorizzata b’xi mod ieħor mill-MFSA biex tipprovdi xi servizzi ta’ investiment jew servizzi finanzjarji oħra li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni taħt il-liġi Maltija.

Aktar minn hekk, informazzjoni disponibbli għand l-MFSA tindika li https://www.kontofx.com aktarx li hi skema ta’ natura dubjuża b’riskju għoli ta’ telf ta’ flus.

L-MFSA tappella lill-investituri u konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex qabel ma jagħmlu kwanlunkwe investiment jew jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji jaċċertaw lilhom infushom li l-entità, li magħha qed isir l-investiment jew it-transazzjoni, hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill- Awtorità hija disponibbli mingħand l-MFSA u tista’ tiġi aċċessata minn fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.com.mt/financial-services-register/.