MFSA Warning - JustCoin Trade Limited - Unlicensed Entity
NOVEMBER 04, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of JustCoin Trade Limited which has an internet presence at https://justcointrade.com/. JustCoin Trade Limited claims to be the  “leading cryptocurrency exchange since day one of bitcoin distribution”. It also claims to hold  an MFSA license number.

This website is making unauthorised use and reference to the license number, registered address, and other company details of a Maltese licensed company.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that JustCoin Trade Limited which is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any forex trading service, VFA related service or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA suggests that JustCoin Trade Limited which is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ JustCoin Trade Limited u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://justcointrade.com/. JustCoin Trade Limited tiddikjara li hija “leading cryptocurrency exchange since day one of bitcoin distribution”. Tiddikjara wkoll li għandha numru tal-liċenzja mill-MFSA.

Din is-sit qed tagħmel użu mhux awtorizzat u referenza għan-numru tal-liċenzja, l-indirizz reġistrat, u dettalji oħra ta’ kumpanija Maltija liċenzjata.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li JustCoin Trade Limited MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi ta' forex trading, servizz relatat mal-VFA jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew awtorizzati mod ieħor taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, informazzjoni disponibbli għall-MFSA, tindika li JustCoin Trade Limited hi x'aktarx skema ta' natura dubjuża b'riskju kbir ta' telf ta' flus. Għalhekk il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.