MFSA Warning - IbanFX Limited – Unlicensed Entity
APRIL 09, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of IbanFX Limited which has an internet presence at http://www.ibanfx.com/. The entity allegedly offers clients, assistance in obtaining EU online business accounts in various currencies, as well as Currency Conversions, SEPA and Swift Payments, Forward Contracts, Merchant Accounts and Bulk Payments, amongst other services.  It also claims that its “offices are based in Malta and the UK”.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that IbanFX Limited is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA, to provide any banking services or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità bl-isem ta’ IbanFX Limited li għandha preżenza fuq l-internet fuq is-sit http://www.ibanfx.com/. L-entità allegatament toffri lill-klijenti tagħha assistenza biex jiksbu kontijiet kummerċjali tal-UE online f’diversi muniti, kif ukoll Currency Conversions, ħlasijiet SEPA u Swift, Forward Contracts, Merchant Accounts u Bulk Payments, fost servizzi oħra. IbanFX Limited tiddikjara wkoll li għandha uffiċini “based in Malta and the UK”.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li IbanFX Limited MHIJIEX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HIJA liċenzjata jew awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi bankarji jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Għalhekk il-pubbliku ma għandux jidħol f’kummerċ jew jagħmel transazzjonijiet ma’ din l-entità.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.