MFSA Warning - Hillwood Limited Insurance - Clone
FEBRUARY 12, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Hillwood Limited Insurance Co Ltd (“the entity”) which has an internet presence at https://www.hillwoodlimited.com/. This website is making unauthorised use of a similar name and reference to the registered office address of a Maltese registered company, Hillwood Ltd (C 74031).

The entity presents itself as being “the biggest property and casualty insurer in Malta”, saying that “Since 2016, Hillwood Limited Insurance Co., Ltd. ("HL") has been delivering exceptional property and casualty insurance products and services to businesses and individuals.”, and that “HL offers, a commercial package, automobile policy, commercial umbrella and workers' compensation”.

The Authority would like to inform the public that Hillwood Limited Insurance Co Ltd is NOT a Maltese registered company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Additionally, https://www.hillwoodlimited.com/ has NO association with Hillwood Ltd (C 74031).

The website https://www.hillwoodlimited.com/  therefore appears to be a clone of the legitimate company and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Registered Entity Clone
Hillwood Limited Hillwood Limited Insurance Co Ltd
N/A https://www.hillwoodlimited.com
C 74031 N/A
183, Argali House, Triq il-Fortizza, Mosta, MST 1858 52, Il-Pjazzetta, Tower Road, Sliema, SLM 1607
MFSA Licensed Insurance Undertaking Unlicensed

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises. The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l- Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Hillwood Limited Insurance Co Ltd (“l-Entità”) li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://www.hillwoodlimited.com/. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mhux awtorizzat ta’ isem simili u referenza għall-indirizz reġistrat ta’ kumpanija reġistrata Malta, Hillwood Ltd (C 74031).

L-entità tippreżenta ruħha bħala “the biggest property and casualty insurer in Malta”, u tgħid li “Since 2016, Hillwood Limited Insurance Co., Ltd. ("HL") has been delivering exceptional property and casualty insurance products and services to businesses and individuals.”, u li “HL offers, a commercial package, automobile policy, commercial umbrella and workers' compensation”.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku li Hillwood Limited Insurance Co Ltd MHIX kumpanija reġistrata Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi finanzjarji li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn dan, https://www.hillwoodlimited.com/  m’għandha L-EBDA RABTA ma’ Hillwood Ltd (C 74031).

Is-sit elettroniku https://www.hillwoodlimited.com jidher li hu clone tal-entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet mal-entità qarrieqa.

Entità Reġistrata Clone
Hillwood Limited Hillwood Limited Insurance Co Ltd
N/A https://www.hillwoodlimited.com
C 74031 N/A
183, Argali House, Triq il-Fortizza, Mosta, MST 1858 52, Il-Pjazzetta, Tower Road, Sliema, SLM 1607
Impriża ta' Assigurazzjoni liċenzjata mill-MFSA Mhux Liċenzjata

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji clone jekk jogħġbok irreferi għal-Linji Gwida għad-Detezzjoni ta’ Qerq (Scam) maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità mhux awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.