MFSA Warning - GATE BROKERS LIMITED – Unlicensed Entity
MAY 25, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of Gate Brokers Limited claiming to be a regulated broker. The entity has an internet presence at https://gatebrokersltd.com/, however the website is currently not accessible. From information available to the MFSA, Gate Brokers Limited is a Maltese Registered Company, having its address at: Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 701, Dun Karm Street, Birkirkara BKR 9034.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that Gate Brokers Limited is NOT licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any investment services or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA suggests that https://gatebrokersltd.com/ is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Gate Brokers Limited u tiddikkjara li hija broker regolata. L- entità għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://gatebrokersltd.com/, madankollu is-sit bħalissa mhux aċċessibbli. Minn informazzjoni disponibbli għall-MFSA, Gate Brokers Limited hija kumpanija rreġistrata Malta, li l-indirizz taghha hu: Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 701, Dun Karm Street, Birkirkara BKR 9034.

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta li Gate Brokers Limited MHIX liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi xi servizzi ta’ investimenti jew servizzi finanzjarji li għalihom hi meħtieġa liċenzja jew awtorizzazzjoni oħra taħt il-liġijiet ta’ Malta. Barra minn hekk, informazzjoni disponibbli għall-MFSA tindika li https://gatebrokersltd.com/ x’aktarx hija skema ta’ natura dubjuża b’riskju għoli ta’ telf ta’ flus. Għaldaqstant il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

Jekk inti vittma ta’ xi scam jew taħseb li jista’ jkollok x’taqsam ma’ entita` li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita` u kkuntatja l-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.