MFSA Warning - AtlasFMI – Unlicensed Exchange
MAY 06, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA”) has become aware of an entity operating under the name of AtlasFMI which has an internet presence at https://atlasfmi.com/. The entity purports to be a trading platform offering crypto, forex, shares, CFDs and bonds, amongst others.

AtlasFMI claims to be the world’s largest financial institution, a leading provider of trading services within a wide range of markets and one of the world’s largest providers of transactional services technology. The entity allegedly also has strong relations with banks and third-party economic institutions.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that AtlasFMI is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide the service of an exchange or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ AtlasFMI u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://atlasfmi.com/. L-entità ssostni li hija pjattaforma ta’ kummerċ li toffri crypto, forex, ishma, CFDs u bonds, fost oħrajn.

AtlasFMI tiddikjara wkoll li hija l-akbar istituzzjoni finanzjarja fid-dinja, fornitur ewlieni ta’ servizzi ta’ kummerċ f’numru ta’ swieq u wieħed mill-akbar fornituri ta’ teknoloġija għas-servizzi transazzjonali fid-dinja. L-entità tallega wkoll li għandha relazzjonijiet sodi ma’ banek u istituzzjonijiet ekonomiċi terzi.

L-MFSA tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li AtlasFMI MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizz ta’ skambju jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Għaldaqstant il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqgħodu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq http://www.mfsa.com.mt/pages/licenceholders.aspx.

Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.