MFSA Notice - WhyLose.com - Unlicensed Entity
FEBRUARY 25, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Whylose.com which has an internet presence at https://whylose.com/. Although this entity purports to operate from an address in Malta, the MFSA believes that this is not the case. From information available to the MFSA, https://whylose.com/ claims to be a provide crypto currency services.

The Authority would like to inform the public in Malta and abroad, that https://whylose.com/ is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any cryptocurrency are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Financial regulations obliges licensed businesses to comply with strict legal requirements in the interest of investors and the markets. The activities of unlicensed entities are unregulated making transactions with such entities risky for consumers.

A list of MFSA licensed entities is available and can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Whylose.com u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://whylose.com/. Għalkemm din l-entità għandha l-intenzjoni li topera minn indirizz f’Malta, l-MFSA temmen li dan mhux il-każ. Minn informazzjoni disponibbli għall-MFSA, https://whylose.com/ jiddikjara li jipprovdi Assi Finanzjarji Virtwali.

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li https://whylose.com/ MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi kwalunkwe servizzi relatati ma’ VFA jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċertI li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.