MFSA Notice - MilanoMFX – Unlicensed Exchange Entity
FEBRUARY 25, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of MilanoMFX, which has an internet presence at https://www.milanomfx.com/.

As per their website “Milano MFX presents itself as a leading FX platform and an ideal partner for the three fundamental figures operating in the online trading sector”. Additionally, the entity claims that “Through a partnership agreement with its investors, Milano MFX makes available to its partners a type of investment called PAW, offered by international traders with any profits and / or any already pre-established losses”. The Entity further explains that “To actively participate in a PAW investment, you simply need to open a free account and purchase credits, which will be accounted for in your account in real time”.

The Authority would like to inform the public that even though MilanoMFX is a Maltese registered company it is not authorised to provide any financial services in or from Malta. Additionally, the entity is not licensed nor registered under the Virtual Financial Assets Act (“VFA Act”).

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transactions unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any type of financial scam, first of all, stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità bl-isem ta’ MilanoMFX, li  għandha preżenza fuq l-Internet bis-sit https://www.milanomfx.com/.

L’entità qed issostni li “Milano MFX presents itself as a leading FX platform and an ideal partner for the three fundamental figures operating in the online trading sector”. Barra minn dan, l-entità tiddikjara li “Through a partnership agreement with its investors, Milano MFX makes available to its partners a type of investment called PAW, offered by international traders with any profits and / or any already pre-established losses”. L-entità  tkompli tispjega li “To actively participate in a PAW investment, you simply need to open a free account and purchase credits, which will be accounted for in your account in real time”.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku li għalkemm MilanoMFX hija kumpanija rreġistrata Malta, din  mhijiex awtorizzata biex toffri  servizzi finanzjarji f’Malta jew minn Malta. Barra minn dan, l-entità mhijiex liċenzjata u lanqas irreġistrata taħt l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali (“VFA Act”).

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli.  Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-Awtorità fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta’ xi attività qarrieqa jew taħseb li jista’ jkollok  x’taqsam ma’ entità li mhijiex awtorizzata jew kwalunkwe tip ta’ ingann finanzjarju, waqqaf minnufih kull transazzjoni ma’ din l-entità u kkuntattja lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok l-anqas suspett.