MFSA Notice - Ivaja Ltd – Unlicensed Activity
JULY 14, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Ivaja Ltd with a registered address at 8, Triq Sant’ Antnin, Birkirkara, BKR 4901 Malta.

The Authority would like to inform the public in Malta and abroad, that although Ivaja Ltd is a company registered with the Malta Business Registry, it is NOT licensed or otherwise authorised by the Malta Financial Services Authority to provide  the services of a cryptocurrency and exchange platform or any other financial and virtual financial services which are required to be licensed or otherwise authorized under Maltese law.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Financial regulations oblige licensed businesses to comply with strict legal requirements in the interest of investors and the markets. The activities of unlicensed entities are unregulated making transactions with such entities risky for consumers.

A list of MFSA licensed entities is available and can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Ivaja Ltd u b’ indirizz reġistrat fit-8, Triq Sant’ Antnin, Birkirkara, BKR 4901 Malta.

L-MFSA tixtieq tavza lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta li għalkemm Ivaja Ltd hi kumpanija liċenzjata mall-Malta Business Registry, MHIX liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi is-servizzi ta 'cryptocurrency ‘ u ta’ pjattaforma ta' skambju jew kwalunkwe servizzi finanzjarji finanzjarji u virtwali oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew awtorizzati b'xi mod ieħor taħt il-liġi Maltija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Ir-regolamenti finanzjarji jobbligaw lin-negozji liċenzjati biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti legali stretti fl-interess tal-investituri u s-swieq. L-attivitajiet ta 'entitajiet mhux liċenzjati mhumiex regolati u jagħmlu tranżazzjonijiet ma' tali entitajiet riskjużi għall-konsumaturi.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.